Vikten av kalibrering för att mäta rätt radonhalt

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten skall ett radoninstrument kalibreras en gång per år. Detta är viktigt eftersom många instrument saknar en kvalitetsfunktion för att avgöra att det fungerar som det ska.

Varför kalibrering

Radoninstrument bygger på principen att på något sätt mäta alfastrålningen från radon och dess radondöttrar i samband med dess sönderfall. Professionella instrument som t ex ATMOS sparar ett energispektrum så man kan se vilken alfastrålning som kommer från sönderfall av radongasen respektive radondöttrar. Därigenom kan funktionalitet enklare fastställas. Detta är dock inte möjligt på enklare radoninstrument som mäter alfastrålning från all typ av sönderfall. Enda sättet att veta att dessa mäter rätt är genom funktionstest vid olika parametrar som påverkar, t ex temperatur, fukthalt och lufttryck samt kalibrering mot en känd radonkälla i en kalibreringskammare.

Funktionskontroll innan kalibrering

Innan kalibrering av instrumentet är det viktigt att göra en servicekontroll. En kalibrering kan annars vara bortkastade pengar. T ex är en bakgrundsmätning mycket viktig eftersom de flesta radoninstrument inte kan separera den långlivade kontamination som sker när den alfastrålande sönderfallsprodukten Po-210 byggs upp efter en lång tids användning av ett instrument. Det gör att bakgrundens inverkan är olika beroende på radonhalt om den inte kan subtraheras i instrumentet.

Radonova erbjuder en komplett funktionstest i samband med servicekontroll och kalibrering. Vi erbjuder även en trygghetsgaranti som innebär att ditt instrument inte bara är kalibrerat utan även har den funktionalitet som förväntas av enheten i hela mätområdet.