Styr din ventilation med radonsensorer

Om man har ett tidstyrt ventilationssystem i sin fastighet är det viktigt att optimera ventilationssystemets driftstider för att hålla är låg radonhalt. Genom att använda Radonovas Robin sensor styrs ventilationssystemets drifttider på ett effektivt sätt.

Exempel på hur man kan använda radonsensor i skolor

Skolor är typiskt en plats där det ställs stora krav på en fullt fungerande ventilation eftersom det är ett krav på att alla klassrum skall vara under 200 Bq/m3. I de flesta fall tar det några timmar att byta ut luften i en fastighet när ventilationssystemet slås på men det varierar från fall till fall. Nedan ser ni en graf från en skola där radonhalten sjunker efter påslag av ventilationssystemet klockan 07:00 men inte förrän klockan 11:00 är radonhalten under den satta referensnivån på 200 Bq/m3.

Genom att använda en radonsensor kan ventilationen startas tidigare vid förhöjda värden och halten radon kan nå acceptabla nivåer redan vid skolstarten.