Viktigt med rätt mätning i samband med radonsanering

Viktigt med rätt mätning i samband med radonsanering Hemligheten bakom en lyckad radonsanering ligger framförallt i att göra en ordentlig besiktning för att identifiera varifrån den radioaktiva radongasen kommer ifrån. Detta görs bland annat genom ett antal olika mätningar. Orsaken till förhöjda radonhalter kan ju vara flera, men framförallt uppstår det genom inläckage från mark […]

Hur klassificerar man radonrisk i mark när det inte går att mäta radongasen?

Använd en gammaspektrometer Då man inte kan mäta jordluften är rekommendationen i stället att mäta gammastrålningen från berget eller på fyllnadsmassorna. Bäst resultat fås om man använder en gammaspektrometer som Gamma Surveyor Vario vilken kan separera Torium-232, Uran-238 och Kalium-40.