Hur kan man genomföra en radonbesiktning på 2 timmar?

Sniffning för att hitta inläckage av markradon Normalt behöver man mäta på 5-6 punkter i ett hus för att kunna identifiera källorna till inläckage av markradongas. För att klara av det behöver man en sniffer som snabbt kommer upp i rätt värde, men som också snabbt kan återställas till nolläge innan man förflyttar den till […]

Så här mäter du effektivt radongas i mark

Så här mäter du effektivt radongas i mark Radongas produceras ständigt i jord och berg. Eftersom en byggnad normalt har ett svagt undertryck i förhållande till jordluften så sugs radongasen in i fastigheten. Med anpassad byggnadsteknik finns det alltid en möjlighet att skydda nybyggda fastigheter mot radon. Generellt är det billigare att uppnå låg radonhalt […]