Så här blir du effektiv i din radonbesiktning

Därför ska man använda snabbvisande radoninstrument Det är viktigt att kunna hitta källan för den inläckande radongasen och det kan man bara göra om man har ett snabbvisande instrument såsom ATMOS, RAD7 eller Alphaguard. ATMOS gör det t ex möjligt att på 10 minuter mäta upp en radonhalt på 1000Bq/m3 med en mätonoggrannhet bättre än […]