Inlägg av Kalle Byström

Viktigt med rätt mätning i samband med radonsanering

Viktigt med rätt mätning i samband med radonsanering Hemligheten bakom en lyckad radonsanering ligger framförallt i att göra en ordentlig besiktning för att identifiera varifrån den radioaktiva radongasen kommer ifrån. Detta görs bland annat genom ett antal olika mätningar. Orsaken till förhöjda radonhalter kan ju vara flera, men framförallt uppstår det genom inläckage från mark […]

Så här mäter du effektivt radongas i mark

Så här mäter du effektivt radongas i mark Radongas produceras ständigt i jord och berg. Eftersom en byggnad normalt har ett svagt undertryck i förhållande till jordluften så sugs radongasen in i fastigheten. Med anpassad byggnadsteknik finns det alltid en möjlighet att skydda nybyggda fastigheter mot radon. Generellt är det billigare att uppnå låg radonhalt […]

Så här blir du effektiv i din radonbesiktning

Därför ska man använda snabbvisande radoninstrument Det är viktigt att kunna hitta källan för den inläckande radongasen och det kan man bara göra om man har ett snabbvisande instrument såsom ATMOS, RAD7 eller Alphaguard. ATMOS gör det t ex möjligt att på 10 minuter mäta upp en radonhalt på 1000Bq/m3 med en mätonoggrannhet bättre än […]