Hur kan man genomföra en radonbesiktning på 2 timmar?

Tid är pengar brukar man säga och för att kunna genomföra en korrekt radonbesiktning på två timmar krävs det instrument som är snabba och tillförlitliga. Här går vi snabbt igenom olika mätmoment under en radonbesiktning och ger tips om vilka instrument som kan användas. Information om andra typer av radonmätningar finns här.

Sniffning för att hitta inläckage av markradon

Normalt behöver man mäta på 5-6 punkter i ett hus för att kunna identifiera källorna till inläckage av markradongas. För att klara av det behöver man en sniffer som snabbt kommer upp i rätt värde, men som också snabbt kan återställas till nolläge innan man förflyttar den till nästa mätpunkt.

Med en snabbvisande radonsniffer som ATMOS är det möjligt att på 10 minuter mäta upp en radonhalt på 1000 Bq/m3 och detta med en mätonoggrannhet bättre än +/-20%. Mellan varje sniffning spolas instrumentet automatiskt ur med frisk luft i 5 minuter. Efter ytterligare 10 minuters väntan är man redo att påbörja nästa mätning. Det gör att man med ATMOS hinner med ca 5 sniffningar på 2 timmar vilket är unikt på marknaden. Genom att varje mätning lagras individuellt i instrumentet kan man enkelt ta fram en komplett rapport på alla sniffpunkter via Radonovas applikationsmjukvara. Denna kan sedan läggas till besiktningsprotokollet.

Kartläggning av radiumhalten i byggnadsmaterialet

Under en radonbesiktning ska man också kartlägga radiumhalten i byggnadsmaterialet. Det man framförallt letar efter är blå lättbetong som i Sverige har använts i fastigheter fram till 1975. Genom att använda ett känsligt instrument som SGR gammamätare fås ett stabilt mätvärde redan efter några sekunder. Det gör att en scanning av hela fastighetens kan genomföras parallellt med sniffmätningar. Notera också att mätonoggrannhet för en gammamätare inte ska vara större än +-10% vid 0,3uSv/h. Detta eftersom det uppmätta värdet av stråldosen från byggnadsmaterialet ligger på 2 gånger högre än bakgrunden och uppåt när man har klassificerat materialet med en radonavgång som påverkar radonhalten signifikant.

Uppskattning av radonhalten i förhållande till uppmätt årsmedelvärde

I samband med en besiktning är det av vikt att kunna uppskatta radonhalten i huset vid själva besiktningstillfället. Denna halt ska sedan jämföras med husets årsmedelvärde som tidigare har uppmätts genom långtidsmätning med radondosor.

Denna jämförelse kan göras genom att man placerar ut ett par snabbvisande instrument som t ex RadonEye PLUS2 i de rum där långtidsmätning genomförts. På så sätt kan man på 2 timmar få en uppskattad radonhalt för hela huset. Med Radonovas applikationsmjukvara kan man sedan importera mätdata både från RadonEye PLUS2 och ATMOS och på så sätt göra en komplett mätrapport från besiktningen.