Så här blir du effektiv i din radonbesiktning

Om man följer Svensk Radonförenings riktlinjer för en besiktning av fastighet behöver man en radonsniffer och ett gammainstrument.

Därför ska man använda snabbvisande radoninstrument

Det är viktigt att kunna hitta källan för den inläckande radongasen och det kan man bara göra om man har ett snabbvisande instrument såsom ATMOS, RAD7 eller Alphaguard. ATMOS gör det t ex möjligt att på 10 minuter mäta upp en radonhalt på 1000Bq/m3 med en mätonoggrannhet bättre än +/-20%. Vid en besiktning är 5-6 mätpunkter ett vanligt behov för att säkerställa källan till inläckaget.  Genom att använda ATMOS som sniffer hinner man med 5 sniffpunkter på två timmar, även om halten har varit hög i en punkt.

Mellan varje sniffning spolas instrumentet ur i 5 minuter med frisk lust via en automatisk rutin. Efter ytterligare 10 minuters väntan är du redo för att påbörja nästa mätning, vilket gör instrumentet till det mest effektiva på marknaden. Genom att varje mätning lagras individuellt blir det dessutom lätt att erbjuda en komplett rapport på alla sniffpunkter i besiktningsprotokollet via vår nyutvecklade applikationsprogramvara.

Viktigt med gammaspektrometer med hög noggrannhet

För att kunna på visa förekomsten av Ra-226 i byggnadsmaterialet krävs en känslig gammaspektrometer. I praktiken är det blå lättbetong man letar efter. Med SGR gammaspektrometer är det möjligt att inom ett par sekunder visa stråldosen i mikroSievert/timme med en mätonoggrannhet på +/-10%. Detta är av betydelse eftersom det uppmätta värdet ligger enbart 2 gånger högre än bakgrunden. Ett okänsligt instrument som inte klarar av denna noggrannhet kan inte beräkna materialets radiuminnehåll i Bq/kg på ett betryggande sätt. Detta gör det svårt att beräkna radonbidraget från byggnadsmaterialet, vilket i sin tur gör att man inte kan vikta mot radonbidraget från byggnadsmaterialet med bidraget från marken.

SGR finns i den lista av rekommenderade instrument som ni kan finna på svensk radonförenings hemsida och genom sin känslighet på mer än 2840 pulser per sekund per mikroSivert per timme ger den statistisk mätonoggrannhet på +/-4% vid 0,3 mikroSievert per timme(1 std avv), vilket säkerställer att med kalibreringsfelet har man ett totalt mätfel på max +/-11%.