Den ultimate guiden til radoninstrumenter

Denne guiden beskriver hva du bør tenke på når du velger radoninstrument eller digital radonmåler. Guiden retter seg først og fremst til radonkonsulenter og boligeiere. Vi anbefaler privatpersoner som ønsker å måle radon i huset sitt å bruke denne guiden i stedet.

Sammenlignet med tidligere finnes det i dag et stort antall instrumenter å velge mellom. Prisbildet er svært varierende, og man kan få radoninstrumenter fra 3 000 kr opptil 150 000 kr. Som en grunnregel kan man nok slå fast at «du får det du betaler for». Det vil si at det ikke finnes noe magisk og billig instrument som kan brukes overalt.

Store forskjeller i kapasitet og funksjon

Generelt gjelder det at billigere instrumenter har et mindre kammer og detektor. Det gjør at de har problemer med å måle forandringer i radonnivået med akseptabel feilmargin på tidsintervall under 1–2 timer. Derfor kan man heller ikke bytte målepunkter raskt med den typen instrumenter. På den andre siden kan et enklere instrument fungere utmerket dersom man for eksempel er ute etter å måle døgnvariasjoner. Noen ganger er dette fullt ut tilstrekkelig for boligeiere som vil ha kontroll på radonnivået over en lengre tidsperiode.

Arbeider du derimot med befaring og radonsanering, for eksempel som radonkonsulent, må du regne med å investere i dyrere instrumenter med større pulsjonskammer/detektor som kan gi en akseptabel feilmargin på måleresultatet i løpet av 15 minutter. Med et slikt instrument kan du også raskt flytte mellom ulike målepunkter og håndtere høye radonnivåer ved lekkasjepunkter. Dette fordi instrumentet hele tiden separerer bort uønsket kontaminasjon av radon og nedbrytningsprodukter av radon fra det forrige målepunktet. Uten et slikt instrument kan man rett og slett ikke utføre profesjonelle radonbefaringer.

Velg alltid instrument ut fra bruksområde

Sniffer, Logger, Grabber – radoninstrumenter kan ha mange forskjellige navn. For den som er ny i radonbransjen kan det virke som en jungel, men i bunn og grunn handler det bare om hva instrumentet skal brukes til. I tabellen nedenfor har vi listet opp de vanligste bruksområdene. Hvis du jobber som radonkonsulent, er det som regel en kombinasjon av ulike radoninstrumenter som trengs. Også som boligeier kan det kreves mer enn ett instrument. Det kommer ikke minst an på hvor mye målearbeid du ønsker å gjøre selv i stedet for å kjøpe det utenfra som en tjeneste.

Når du investerer i instrumenter, bør du derfor definere bruksområdene dine, nå og i fremtiden. Du må blant annet stille deg selv følgende spørsmål:

  • Skal radon måles innendørs eller i byggegrunnen?
  • Hvor ofte må man flytte instrumentet mellom ulike målepunkter?
  • Hvilke tidsintervaller skal det være mellom målingene?
  • Hvor mange målepunkter skal måles samtidig?

Hvis du er usikker, anbefaler vi deg å ta kontakt med en ekspert.

Det skal være enkelt å lese av og håndtere måledata

Målekammeret og detektoren er selve hjertet i alle instrumenter, men minst like viktig er hvordan instrumentet kommuniserer. Dvs. hvordan vises måledata, og hvordan fungerer programvaren? Hvordan kan måledata eksporteres? Hvilke tidsintervall kan man hente ut i grafer? Oppgis feilmargin i måleresultatet? Hvilke rapporter kan genereres?

Hvor godt programvaren er tilpasset arbeidsmåten din (ved radonmåling) har veldig stor betydning for hvor effektiv man blir i arbeidet sitt når målingene er ferdig gjennomført. Hvis det finnes en programvare som kan generere målerapporten som trengs i stedet for at man selv skal eksportere ut data for deretter å opprette en egen sammensatt rapport, er det mye tid å spare. Et råd er derfor – husk hvordan du jobber i dag og hvordan du vil jobbe i fremtiden. Finn også ut hvilke muligheter som finnes med ulike programvarer. Før du investerer i et instrument, be alltid om å få en demonstrasjon av programvaren.

Viktig med kalibrering for å måle riktig

Kalibrering innebærer at instrumentet stilles inn mot en kjent radonkilde, dvs. at man kontrollerer og justerer slik at radoninstrumentet måler riktig. Innledningsvis skal en kalibrering skje i fabrikken når instrumentet er ferdig produsert. Deretter skal en kalibrering gjøres én gang i året. Målekammer og detektorer blir nemlig kontaminert av radongassens nedbrytningsprodukter, og såkalt effektivitets- og energikalibrering samt bakgrunnsjustering må gjennomføres. De fleste land har mer eller mindre strenge krav til dette, noe som er forståelig. Hvis man får feilaktige måleresultater, er jo hele poenget med å måle radon vekke. I verste fall utsetter man mennesker for helserisikoer, spesielt hvis det ikke er identifisert høye verdier. Til tross for dette slurves det ofte i dag nettopp med kalibreringen. Visse billigere instrumenter er overhodet ikke designet for å kalibreres i etterkant. Det innebærer at man i praksis må kjøpe et nytt instrument hvert år hvis måleresultatet skal bli korrekt.

Krev derfor alltid kalibreringssertifikat fra produsenten. Som radonkonsulent bør du dessuten alltid få utført en årlig kaliberering av instrumentene dine. Hvis du som boligeier benytter en radonkonsulent, skal du alltid kreve å få se det nyeste kalibreringssertifikatet for instrumentene som skal brukes. Det er også viktig å kontrollere at leverandøren du kjøper instrumentene fra har en organisasjon som kan håndtere kalibrering og eventuell service. Dette er dessverre ingen selvfølge.

Vi håper at denne guiden har vært til hjelp. Har du spørsmål, kan du alltid kontakte oss her.

Lykke til med valg av radoninstrument!