Personvernpolicy

Radonova Laboratories AB, organisasjonsnummer 556690-0717 («Radonova»,»vi») respekterer din integritet og rett til kontroll over personopplysningene dine.

I vår personvernpolicy her beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor de samles inn, hvilke formål de har, vårt juridiske grunnlag for håndteringen, hvordan du kan ha kontroll over egne opplysninger og hvordan du kan kontakte oss. Vår personvernpolicy gjelder når du benytter deg av nettstedet og/eller nettapplikasjonen vår, samt av tjenestene/produktene våre som formidles via telefon, e-post, nettstedet vårt og/eller via Mine sider (f.eks. radonmåling av innendørsluft eller opprettelse av brukerkonto) som administreres av Radonova («Tjenesten»). Radonova er personvernsansvarlig i henhold til disse vilkårene og ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Det er viktig at du leser og forstår vår personvernpolicy før du bruker Tjenesten.

All behandling av personopplysninger hos Radonova skjer i samsvar med gjeldende personvernlover. Den såkalte databeskyttelsesforordningen (GDPR) gjelder innenfor EU/EØS fra og med 25. mai 2018.

Sentrale begrep

En personopplysning er en opplysning som sammen med andre opplysninger kan knyttes direkte eller indirekte til en fysisk levende person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, personnummer og e-postadresse. Også opplysninger som IP-adresse og brukeratferd knyttet til bruk av Tjenesten kan utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, for eksempel innsamling, analyse, endring, registrering og lagring.

Personvernsansvarlig er den personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler ved behandling av personopplysninger, og som er ansvarlig for at en slik behandling skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Opplysninger som behandles

Personopplysningene Radonova samler inn om deg som bruker av Tjenesten, og videre behandler,  er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Fakturaadresse
 • IP-adresse
 • Boligkategori
 • Eiendomsbetegnelse
 • Byggeteknisk informasjon (f.eks. ventilasjonstype)
 • Geografisk informasjon
 • og andre opplysninger du selv oppgir innenfor rammen av Tjenesten.

Radonova trenger ovennevnte informasjon til å oppfylle avtalen de har med deg om å utføre Tjenesten (f.eks. en radonmåling). Hvis du velger å ikke oppgi enkelte personopplysninger, kan dette føre til at Radonova ikke får utført den etterspurte Tjenesten, eller at Tjenesten ikke blir fullstendig utført.

Noe informasjon innhentes automatisk når du bruker Tjenesten, inkludert:

 • Informasjon om din bruk av nettstedet vårt, f.eks. hvordan du navigerer og hvilke sider du har besøkt
 • Teknisk data om enhetene du bruker for å få tilgang til Tjenesten, som IP-adresse, Maskinvaretype, Operativsystem og Nettleserversjon
 • Geografisk informasjon

Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn data om hvordan du bruker nettstedet vårt, kan du installere nettlesertillegget ”Google Analytics Opt-out”. Du finner mer informasjon her: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Formålet med behandlingen og juridisk grunnlag

Vi behandler personopplysningene til formålene som oppgis nedenfor, og for eventuelle andre formål som oppgis ved innsamlingstidspunktet:

 1. For å levere Tjenesten og administrere avtalen vi har med deg, inkludert opprettelse og administrasjon av resultatet ditt knyttet til Tjenesten;
 2. For å være i stand til å levere alt som inngår i Tjenesten til oppgitt leveringsadresse;
 3. For at du skal ha muligheten til å benytte deg av Tjenesten, hender det at vi leverer ut personopplysninger til distributører av Tjenesten og bestillere av Tjenesten for å oppfylle alt som inngår i Tjenesten;
 4. For å kommunisere med deg via post, telefon, elektronisk kommunikasjon (som sms, e-post, e-postskjema eller kontoer i sosiale medier) eller på andre måter, f.eks. ved kontakt via kundeservice, for å sende varsler og informere deg om våre oppdateringer for Tjenesten samt brukervilkår;
 5. For å sikre Tjenestens tekniske funksjon;
 6. For å forbedre og utvikle Tjenesten samt nye tjenester og produkter, for å kontinuerlig forbedre sikkerheten i nettverket og informasjonssystemet vårt samt for å analysere din og andre brukeres anvendelse av Tjenesten (f.eks. hvilken mobilenhet eller hvilket utstyr du bruker) for å bedre forstå hvordan kundene våre samhandler og bruker Tjenesten;
 7. For å sende varsler (f.eks. påminnelse om at det er på tide å avslutte radonmålingen) via post, e-post eller sms;
 8. For å sende informasjon om resultatet for Tjenesten via post eller e-post;
 9. Til markedsføringsformål via e-post (som du kan velge bort via en lenke i hver utsendelse som mottas via e-post), deriblant markedsføring av produktene og tjenestene våre;
 10. For å kontrollere, forhindre, undersøke eller iverksette andre tiltak i forbindelse med misbruk av Tjenesten, eller når bruken av Tjenesten er i strid med brukervilkårene for Tjenesten, eller i forbindelse med rettslige skritt, mistanke om bedrageri eller potensiell trussel mot Radonova eller andres rettigheter;
 11. For å oppfylle juridiske forpliktelser.

Juridisk grunnlag for Radonovas behandling av personopplysningene dine

Nødvendig behandling for å oppfylle avtalen vi har med deg

Radonova behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg (f.eks. formålene som oppgis under punkt 1 – 5 ovenfor).

Nødvendig behandling til formål som berører Radonovas eller tredjeparts legitime interesser (interesseavveining)

I tilfeller der behandling er nødvendig til formål som angår Radonovas eller tredjeparts legitime interesser, kan vi behandle personopplysningene dine basert på en interesseavveining. Slike interesser omfatter vår kommersielle interesse av å bevare et godt kundeforhold med deg, å gi deg informasjon som er relevant i forhold til bruken av Tjenesten, forbedre og videreutvikle Tjenesten samt markedsføring av våre produkter og tjenester (f.eks. til formål oppgitt i punkt 3 – 11 ovenfor). Med ”legitime interesser” menes derfor interessen vi har av å drive og håndtere virksomheten vår på en måte som gjør at vi kan levere en best mulig Tjeneste til deg, i tillegg til en god og sikker brukeropplevelse. Vi har for eksempel en legitim interesse av å sørge for at markedsføringen er relevant for deg. Vi kan derfor behandle personopplysningene på en viss måte for å tilpasse markedsføringen etter dine interesser, f.eks. etter hvilken boligkategori du bor i. Legitime interesser kan også innebære behandling som i tillegg er i din eller tredjeparts interesse. Vi kan behandle personopplysningene dine for å beskytte deg (og andre kunder, leverandører og samarbeidspartnere) og resultatet av Tjenesten mot bedrageri, inntrenging og andre uregelmessigheter ved bruk av Tjenestene våre for å sikre at Tjenestene, rutinene og systemet er trygge. Når vi behandler personopplysningene dine basert på en interesseavveining, sørger vi for å ta hensyn til og balansere den mulige effekten behandlingen har for deg (både positivt og negativt) samt dine interesser og rettigheter under gjeldene lov om databeskyttelse. Dersom du har synspunkter eller innvendinger om behandling som baserer seg på interesseavveining, har du når som helst rett til å komme med innvendinger mot en slik behandling. For mer informasjon om hvilke rettigheter du har, vennligst se informasjon under avsnittet ”Dine rettigheter og valg” nedenfor.

Behandling basert på uttrykkelig samtykke

Radonova kan også behandle personopplysninger basert på uttrykkelig samtykke fra deg (f.eks. til formål oppgitt under punkt 7 – 9 ovenfor).

Behandling som er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser

Radonova kan finne det nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser, f.eks. på grunn av regnskapsmessige formål eller som et resultat av en domstols- eller myndighetsbeslutning (dvs. til formål som oppgis under punkt 11).

Det kan hende at samme personopplysning behandles til flere formål og/eller basert på mer enn en av de juridiske grunnene oppgitt ovenfor.

Sikkerhet og Overføring av personopplysninger

Overføring av personopplysninger til tredjepart

Vi kommer ikke til å dele, selge, overlate eller på andre måter utlevere personopplysninger utover hva som oppgis i vår personvernpolicy hvis vi ikke er forpliktet til å gjøre dette som følge av loven eller en domstolsavgjørelse, eller hvis vi har mottatt ditt samtykke til en slik utlevering, eller dersom du har kjøpt Tjenesten gjennom Tredjepart (f.eks. av en av våre forhandlere eller via kommunen din).

Radonova kan utlevere personopplysninger til tredjepart, for eksempel politi eller andre myndigheter, hvis det gjelder etterforskning av mistenkt kriminalitet eller når vi er forpliktet til å utlevere slik informasjon som følge av lov eller myndighetsbestemmelser.

Radonova kan engasjere eksterne leverandører til å utføre oppgaver på vegne av Radonova, f.eks. ved leveranse av IT-tjenester eller leveranse av Tjenesten. Utføringen av disse tjenestene kan bety at Radonovas leverandører, både innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine. Disse leverandørene behandler personopplysningene på våre vegne og i samsvar med personopplysningavtalen for behandlingsansvarlig samt våre instruksjoner. Personvernsansvarlig som får tilgang til dine personopplysninger, har ikke rett til å bruke dine personopplysninger til andre formål enn dem som oppgis i vår personvernpolicy. De blir først og fremst brukt i den utstrekning dette er nødvendig for å levere Tjenesten (f.eks. sende meldinger eller levere radonmåling til deg).

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Radonova samarbeider kun med partnere som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS. I de tilfeller Radonova velger å engasjere leverandører utenfor EU/EØS, f.eks. skytjenesteleverandører, vil Radonova iverksette spesielle beskyttelsestiltak. Da f.eks. i form av signeringsavtaler som inkluderer standardiserte modellklausuler for dataoverføring vedtatt av EU-kommisjonen, og som finnes tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsider, eller selskaper som opprettholder samme sikkerhetsnivå som EU/EØS blant annet gjennom tilslutning til den såkalte Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA.

Sikkerhet for vern av personopplysninger

Radonova verner om din integritet og sørger for høy sikkerhet rundt personopplysningene dine. Radonova har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse. All behandling av personopplysninger er underlagt strengt personvern.

Lagring og utsortering av personopplysninger

Behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke lagres over lengre tid enn nødvendig med tanke på formålet med behandlingen. Vi kommer til å lagre dine personopplysninger helt til Tjenesten du har valgt er fullført. Tjenesten anses som utført fire år etter at resultatet av Tjenesten er blitt godkjent, dette fordi SWEDAC forplikter Radonova til å lagre opplysningene om Tjenesten i fire år. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil kontaktopplysningene dine lagres så lenge du velger å fortsatt motta nyhetsbrevet. Kun nødvendig kontaktinformasjon brukes til markedsføringsformål. Rent praktisk innebærer dette at opplysningene utsorteres og slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige for formålet de ble samlet inn til. Enkelte opplysninger kan beholdes lenger hvis det er nødvendig pga. juridiske krav, som f.eks. regnskapsloven.

Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder til ulike formål. Det kan bety at en opplysning som sorteres ut i ett system, fordi den ikke lenger er nødvendig, fremdeles finnes i et annet system der lagringen baseres på et eller annet juridisk grunnlag, eller på grunn av et formål der personopplysningen fremdeles er nødvendig.

Dine rettigheter og valg

Når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine har du en rekke rettigheter som følge av gjeldende personvernlovgivning. For å utøve rettighetene dine er du velkommen til å ta kontakt med Radonova gjennom kontaktopplysningene som står oppgitt på siste side av vår Personvernpolicy.

Rett til tilgang

Du har rett til å be om samt få bekreftet at Radonova behandler personopplysningene dine. Dersom Radonova behandler personopplysningene dine, har du rett til å motta gratis informasjon om behandlingen og en rapport om personopplysningene som er under behandling en (1) gang per år. Radonova har rett til å kreve en rimelig avgift for eventuelle andre rapporter, basert på Radonovas administrative kostnader for slike kopier. Hvis forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig i henhold til gjeldende personvernlovgivning, kan Radonova kreve en rimelig avgift for en slik forespørsel eller nekte å oppfylle en slik anmodning.

Rett til rettelse av feilaktige personopplysninger

Du har rett til å få rettet opp feilaktige personopplysninger om deg uten unødvendige forsinkelser. Avhengig av formålet med behandlingen, har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger.

Rett til å slette («retten til å bli glemt»)

Du har i enkelte tilfeller rett til å få slettet personopplysningene dine, f.eks.

 • dersom personopplysningene ikke lenger trengs til formålet de ble samlet inn til;
 • hvis behandlingen er basert på ditt samtykke har du når som helst rett til å trekke samtykket og få slettet opplysningene (forutsatt at det ikke ligger annet juridisk grunnlag bak behandlingen)
 • hvis du har innvendinger mot behandlingen basert på interesseavveining og det mangler legitimt grunnlag for behandlingen som veier tyngre (du har likevel alltid rett til sletting av personopplysninger som brukes til direkte markedsføring basert på interesseavveining);
 • hvis personopplysningene er behandlet på ulovlig måte eller må slettes pga. juridiske forpliktelser:

Retten til sletting vil i enkelte tilfeller likevel ikke gjelde, f.eks. når behandling er nødvendig for at Radonova skal oppfylle en juridisk forpliktelse, eller for at Radonova skal ha muligheten til å fastsette, håndheve eller forsvare juridiske krav.

Rett til begrensning

Du har i enkelte tilfeller rett til å be om at Radonova begrenser behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. hvis du mener at personopplysningene er ukorrekte slik at Radonova får tid til å kontrollere dette, hvis behandlingen er ulovlig og du ikke vil at vi sletter opplysningene, hvis Radonova ikke lenger trenger opplysningene mens du derimot trenger dem til juridiske krav, eller hvis du har innvendinger mot Radonovas behandling basert på interesseavveining i påvente av en kontroll hvor det avgjøres om Radonovas eller tredjeparts legitime interesser veier tyngre enn dine legitime interesser.

Rett til å komme med innvendinger

Du har når som helst rett til å komme med innvendinger mot behandlingen av personopplysningene dine basert på interesseavveining, inkludert profilering. Radonova kan ikke fortsette behandlingen av slike personopplysninger, med mindre Radonova kan komme med overbevisende legitime grunner for slik behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og frihet. Radonova kan imidlertid fortsette behandlingen for å fastsette, utøve eller forsvare juridiske krav. Hvis du har innvendinger mot behandling til direkte markedsføring som skjer basert på interesseavveining, kan Radonova ikke lenger behandle personopplysningene dine til slike formål. Du kan når som helst avstå fra å motta markedsføringskommunikasjon fra oss ved å klikke på ”Avslutt abonnement” i e-postutsendelser vi sender til deg.

Rett til dataportabilitet

Du har i enkelte tilfeller rett til å overføre personopplysningene dine til en annen personvernsansvarlig, f.eks. dersom behandlingen bygger på et samtykke eller en avtale mellom deg og Radonova, og forutsatt at behandlingen er automatisert. Når det er teknisk mulig skal en slik overføring skje direkte fra Radonova til en annen personvernsansvarlig.

Rett til å sende inn klage til Datatilsynet

Hvis du mener at vi ikke har respektert rettighetene dine, må du gjerne ta kontakt med oss. Du har også rett til å sende inn klage til Datatilsynet.

Cookies

Vi benytter oss av cookies og annen sporingsteknologi når du besøker hjemsiden vår. Les mer om hvordan vi bruker cookies og lignende i vår Cookies-policy. Du finner vår cookies-policy her: https://radonova.no/cookiepolicy

Lenker til andre nettsteder og sosiale plugins

De gangene Tjenesten henviser (lenker) til et nettsted eller materiale som tilhører tredjepart, er en slik henvisning kun ment som en service til brukeren og Radonova fraskriver seg ethvert ansvar for denne samt eventuell tilknyttet personopplysningsbehandling.

Innenfor Tjenesten kan du av og til bli tilbudt å dele informasjon fra Tjenesten på sosiale medier, f.eks. Facebook eller Twitter, via en implementert sosial plugin (for eksempel en deleknapp). Vi har ingen innflytelse over informasjon sosiale medier samler inn ved hjelp av slike plugins hvis du velger å bruke disse. Vi oppfordrer deg derfor til å holde deg oppdatert om formålet med, samt omfanget av, datainnsamling som foregår via sosiale plugins.

Endringer i personvernpolicy

Dersom vi foretar endringer i vår personvernpolicy, vil vi publisere den oppdaterte versjonen her:

https://radonova.no/privacypolicy

Lovvalg og tvisteløsning

Behandling av personopplysningene dine i henhold til vår personvernpolicy, samt bruken av Tjenesten, skal tolkes i samsvar med svensk lovgivning. Tvister skal avgjøres av en allmenn svensk domstol, med mindre noe annet er påkrevet av loven.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon om håndteringen av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på:

Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 UPPSALA
SWEDEN

E-postadresse: privacy@radonova.org
Telefonnummer: +46 (0) 18 56 88 00

Denne personvernpolicy gjelder fra og med 25.05.2018