Så här får du ut mer av din RadonEye vid mätning på arbetsplats?

I samband med uppföljande mätningar på en arbetsplats där förhöjd halt har konstaterats har man ett krav på att minst mäta 48 timmar med ett kontinuerligt visande instrument. Vi rekommenderar dock att man mäter i 7 dagar för att se variationer mellan arbetstid och icke arbetstid samt inkluderar effekten av en helg. På helgen när ventilationen är frånslagen ökar nämligen halten oftast mer än när ventilation är frånslagen under endast en natt på vardagar. Det innebär att det tar längre tid att få ner radonhalten när arbetsveckan börjar.

Enkelt att skapa en rapport med ATMOS Software Light

Genom att använda programvaran ATMOS Software Light tillsammans med radoninstrumentet RadonEye RD200 PLUS2 kan man få en komplett mätrapport med radonmedelvärdet för arbetstid, icke arbetstid och för hela mätperioden.

Så här går det till. Efter att du genomfört en mätning med RadonEye RD200 PLUS2 exporterar du mätfilen från din mobila enhet till din e-postadress. Därefter importerar du enkelt mätfilen in i ATMOS Software Light. När väl det är gjort kan du välja ut den totala mättiden samt arbetstiderna och skapa en rapport. Rapporten kommer visa vilka perioder du valt som arbetstider, både i text men också i en graf över hela mätperioden med markerade fält för arbetstiden i grafen. Rapporten kommer även ange radonhalten för arbetstiden, icke arbetstid samt för hela mätperioden. I exemplet till höger kan man t ex konstaterar att ventilationsåtgärden inte är tillräcklig för att komma ner i godkänd nivå.