Service & Support

Service & Support

Service1 web2Service4 web2

 

 

 

 

Klicka här för kontaktuppgifter och reparationsformulär eller vår Kalibreringsservice

Kompetens och Personlig Service

Vår service- och supportavdelning består av tretton serviceingenjörer  som arbetar med service såväl ute hos våra kunder som i våra egna servicelokaler. Vi har utbildad servicepersonal till all utrustning vi säljer eftersom vi anser att det är det enda sättet att kunna erbjuda våra kunder den trygghet som de har rätt att kräva när de köpt ett instrument i det absoluta toppskiktet. Varje instrumenttyp har en huvudsaklig kontaktperson när det gäller service och support. I de allra flesta fall har den personen minst en kollega som är utbildad på samma utrustning och fungerar som backup om servicebelastningen tillfälligtvis blir hög.

Dokumentation och spårbarhet

För att du som kund ska få snabba och korrekta svar på dina förfrågningar, lagras så mycket information som möjligt om ditt instrument i vår produktdatabas. Vi kan snabbt få information och status om just ditt instrument, t ex när det senast kalibrerades och om likartade problem uppstått tidigare, om systemet uppgraderats mm.  Naturligtvis levereras alltid en informativ servicerapport efter slutfört serviceuppdrag.

Servicekontrakt

I många fall kan ett serviceavtal vara det bästa sättet att försäkra sig om att instrumentet får den förebyggande service eller den framtida uppgradering som behövs för att minimera risken för oönskade kostnader, driftstopp eller nya onödiga instrumentinköp. Våra serviceavtal kan utformas på en mängd olika sätt och vi diskuterar gärna era specifika önskemål.

Läs vår Service & Support broschyr

Service2 web2

Service5 web2

Service6 web

 

Kontakt