Produkter » Tillbehör » RAD AQUA - Kontinuerlig mätning av radon i vatten

RAD AQUA - Kontinuerlig mätning av radon i vatten

Artikelnr.: RAD AQUA


  • Ett tillbehör till RAD7 för att kontinuerligt mäta radon och toron i vatten
  • 95% respons efter 30 minuter
  • Kan mäta koncentrationer ned till 37 Bq/m³
  • Innebär inga farliga ämnen eller kemikalier krävs
  • Inkluderar temperaturlogger och nödvändig programvara

RAD AQUA är ett tillbehör till RAD7 att separera radon i vatten till jämvikt med luften i en sluten krets inuti en spraykammare. Radonet i luften (slutna kretsen) mäts kontinuerligt av RAD7. Det är viss fördröjning innan jämvikt uppstår med luften, det tar alltså viss tid för RAD7 att reagera på en förändrad radonhalt. Med optimala förutsättningar uppstår jämvikt på cirka 30 minuter.

Fördelningskoefficienten (förhållandet av radonkoncentrationen i vattnet med luften vid jämvikt) bestäms av temperaturen vid gränssnittet mellan luften och vattnet. Temperaturen mäts i värmeväxlaren. Vid typisk rumstemperatur koefficienten är cirka 0,25 dvs koncentrationen av radon i luften är fyra gånger högre än i vattnet. Resultat blir att systemet blir 4 ggr känsligare för radon i vatten jämfört med radon i luft.

Kontakt

nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se