Sniffa radongas

För att lokalisera insläppspunkter hos ett hus behövs ett instrument med hög känslighet som pumpar in luften till detektorn. På så vis kan användaren få en snabb indikation på hur radongaskoncentrationen varierar. Men om instrumentet har utsatts för en hög koncentration av radongas så måste de bildade radondöttrarna klinka av innan en lägre radonkoncentration kan mätas med god noggrannhet. Annars kommer radondörrarna att kontaminera detektorn och ge ett högre mätvärde än verkligheten.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se