RAD7

Artikelnr.: RAD7


  • RAD7 är ett batteridrivet radoninstrument
  • Mäter radondöttrar men särskiljer radon och toron
  • Möjlighet att sniffa efter insläppspunkter
  • Varje mätcykel kan skrivas ut, lätt att se förändringar

 

RAD7 är ett professionellt batteridrivet radoninstrument som klarar av att sniffa och därigenom lokalisera insläppspunkter för radonet i ett hus. Det kan användas för både sniffning samt noggranna korttids- eller långtidsmätningar. Instrumentet bygger på en att halvledardetektor mäter radondöttrar som insamlas med ett starkt elektriskt fält. RAD7 klarar av att energiupplösa de olika radonisotoperna radon (Rn-222) och toron (Rn-220) och passar för att användas även i miljöer med thoriumrik mark. Efter varje avslutad mätcykel kommer en utskrift med mätresultatet från den trådlösa medföljande skrivaren. Efter avslutad mätning kan RAD7 mätresultaten överföras till PC för efteranalys och underlag för rapportering till slutkund. Överföringsprogramvara finns i en svensk version (RAD7) från Gammadata samt en amerikansk version (Capture).

Med erforderliga tillbehör kan RAD7 också användas för att analysera radon i vatten samt göra markundersökningar.

Mätprincip: Alfaspektroskoi radondöttrar som ansamlas på detektorytan med ett elektriskt fält.
Mätlägen: SNIFF – mäter endast Po-218
               NORMAL – mäter Po-218 samt Po-214
Inbyggs pump:  Nominellt flöde 1 l/min
Anslutning PC: RS-232 med 19200 Baud. USB-adapter inkluderad
Känslighet:  SNIFF 0,0067 cpm/Bq/m3
                  NORMAL 0,013 cpm/Bq/m3
Mätområde:  0 – 750000 Bq/m3
Bakgrund: 0,2 Bq/m3
Återhämtning:  I mätläge SNIFF = faktor 1000 på 30 minuter
Tempratur:  0 – 45º C
Fuktighet: 0 – 100% RH
Mätcykler: Justerbara mellan 2 min – 24 h
Storlek: 29,5 x 21,5 x 27,9 cm
Vikt:4,35 kg
Display: 2 rader x 16 bokstäver
Kapsling: Polyetylen
Printer: Chamjin NewHandy 700 trådlös Infrared Printer
Spänningsförsörjning:12 VDC, 1,25 A koaxialkontakt.
Driftstid batteri:24 h i mätläge sniff
                      72 h i mätläge normal
Analysmjukvara: CAPTURE. Kompatibel med Windos XP / 7 / 8 / 10 samt även Macintosh OS X

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se