RadonEye PLUS2

Artikelnr.: RD200P2


  • Radonmätare för Egna hem och Flerfamiljshus
  • Mätdata skickas i realtid till internet via WiFi
  • Mätdata kan alternativt läsas direkt via Mobilapp och BLE(Blåtand)
  • Mätdata kan fås i realtid via webben
  • Noggrant mätvärde på en timma
  • Detektor baserad på pulsad jonkammare

RadonEye Plus2 är ett känslighet instrument som är 20 gånger bättre än andra konsumentinstrument som exempelvis Airthings Wave. Radonet bestäms snabbt och med bra noggrannhet, osäkerheter vid en timmas mätning är ca 10% vid normala inomhushalter. Mätvärdet i displayen uppdateras var 10:e minut och baseras på den senaste timmens mätning. Mätdata skickas via WiFi till webben vilket gör att instrumentet kan fjärravläsas i realtid. Du kan också välja att läsa ur enheten genom att ansluta enheten till din mobiltelefon via Blåtand. Instrumentet utmärkt verktyg för fastighetsägare och konsulter som t.ex. vill kartlägga radonkoncentrationen i ett flerbostadshus.

Mätprincip: Öppen pulsräknande jonkammare 
Känslighet: 13,5 pulser per minut vid 1000 Bq/m³
Enheter: Bq/m³ eller pCi/l
Mätområde: 4 - 9400 Bq/m³
Noggranhet: bättre än ±10% vid 370 Bq/m³ (en timmas mätdata)
Larmnivå: Kan sättas via användarappen
Displayad mätdata: 10 minuter (flytande medelvärde från senaste timmens mätning)
Mätdata sparas: Varje timma
Minneskapacitet: 1 år kontinuerlig drift( 1 timmas tidsupplösning)
Kommunikation: WiFi (Internet) eller BLE(Blåtand)
Strömförsörjning: DC 12 V med nätadapter
Strömförbrukning: 65 mA
Storlek: diameter 80 mm x höjd 120 mm
Display: 1 tum OLED
Rekommenderat kalibreringsbehov: Vartannat år
Temperatur och fuktbegränsningar: Inomhusmiljö, icke kondenserande
Programvara: Användarapplikation finns att gratis ladda hem för Android och iOS. Data sparas i molnet radon-net.com därifrån man kan göra databehandling och lagra tidsgrafer på radonhaltens variation. Du kan också läsa ut sparad data direkt från instrumentet via Blåtandsuppkoppling till din mobiltelefon

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se