MARKUS 10

Artikelnr.: 300520


  • Instrument avsett för att mäta markradon eller fyllnadsmaterial
  • Vattenlås
  • Batteridrivet
  • Fältmässigt

 

MARKUS 10 är ett instrument som mäter radon i mark och jord. Det är ett portabelt och batteridrivet instrument som klarar av att mäta höga radonkoncentrationer. Principen är att en mätprob monteras i marken varpå luften pumpas genom proben till en mätkammare som detekterar radonets sönderfallsprodukter varpå mätresultatet visas i en displayen. Mättiden för att mäta markradon är efter 12 minuter. På mätproben monteras ett vattenlås för att förhindra att vatten pumpas upp i mätkammaren.

Varje instrument levereras med en uppsättning av aluminiumväska, batteriladdare, sondrör med slagnacke, handtag till sondrör, nyckel till koppling, vattenlås och kalibreringscertifikat.

Pumpkapacitet: 1.8 lit/min
Effektiv pumptid: 30 sek
Nedre tryck: 0,95 x atmosfärstrycket
Detektortyp: Ortec kiseldetektor, typ ULTRA
Nominell detektorarea: 100 mm²
Ändfönster tjocklek: 200 µm
Energiupplösning detektorn (vaccumm): < 16 keV
Batterikapacitet: ca 70 mätningar
Batterityp: Bly
Uppladdningstid: 8 timmar
Mätnoggrannhet: 10% vid 50 kBq/m³
Mättid: Typiskt 12 minuter
Mätområde: 1 – 9999 kBq/m³
Dimensioner: 220 x 122 x 80 mm (L x H x D)
Vikt: 3 kg

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se