Kalibrering

Gammadata Instrument AB har en högradonanläggning med spårbar källa för att fabrikskalibrera våra radongasinstrument.

Ett mätsystem som ska användas för mätning av radon i bostäder ska vara kalibrerade. Kalibreringen ska göras innan utrustningen tas i bruk och efter reparationer eller modifieringar som kan påverka systemets egenskaper. Kalibrering ska göras med ett längsta tidsintervall av ett år, om inte annat anges. Kalibreringen av radongas utförs vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mer information om vad som gäller för kalibrering, finns i Strålsäkerhetsmyndighetens dokument Metodbeskrivning - mätning av radon i bostader.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se