Hyra ett instrument

Det finns möjlighet att hyra olika modeller av radongas- och gammainstrument. Efterfrågan på hyresinstrument varierar så vi rekommenderar att ni hör av er i god tid innan mättillfället för att säkerställa att instrumentet finns tillgängligt.

Kostnaden för att hyra ett mätinstrument varierar med olika modeller och debiteras per påbörjat dygn. Eventuell frakt och fraktförsäkring tillkommer. All instrumenthyra måste föregås av ett ifyllt och översänt hyresavtal. Gammadata Instrument kan komma att göra en kreditupplysning på de företag som önska hyra instrument.

Observera att hyrestjänsten endast gäller för företag. Som hyrestagare krävs att du kan använda ett professionellt radongasinstrument enligt gällande metodbeskrivningar samt förstår hur instrumentet fungerar. Du behöver också ha kunskap om hur resultatet ska tolkas. Gammadata analyserar inga mätresultat.

För tillgänglighet och bokningar, kontakta oss på 018-566800 eller info@gammadata.se

Hyresavtal radongasinstrument

Prislista instrumentuthyrning

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se