Detektorprinciper

Det finns flera olika tekniker för att mäta radongaskoncentrationen. Gemensamt för dem är att de använder alfastrålningen och inte gamma- eller betastrålning. Detektorer för alfastrålning kan designas så att de är okänsliga för andra strålslag och de blir därmed okänsliga för bakgrundsstrålningen som finns överallt. De detektorprinciperna som används är

  • Halvledardetektor
  • Scintillationskammare, så kallad ”Lukas cell”
  • Jonkammare

Respektive detektortyp har både fördelar och nackdelar och användningsområdet varierar med typen av instrument.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se