Detektorprinciper

Det finns flera olika tekniker för att mäta radongaskoncentrationen. Gemensamt för dem är att de använder alfastrålningen och inte gamma- eller betastrålning. Detektorer för alfastrålning kan designas så att de är okänsliga för andra strålslag och de blir därmed okänsliga för bakgrundsstrålningen som finns överallt. De detektorprinciperna som används är

  • Halvledardetektor
  • Scintillationskammare, så kallad ”Lukas cell”
  • Jonkammare

Respektive detektortyp har både fördelar och nackdelar och användningsområdet varierar med typen av instrument.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se