ATMOS 12 DPX

Artikelnr.: 400210


  • Radonmätare för analys av inomhusluften
  • Mäter alfaspektroskopiskt
  • Hyperkänslig radonsniffer med stor mätområde
  • ATMOS är väldigt enkel att använda
  • Okänslig för höga fukthalter, Inbyggd avfuktning
  • Minneskapacitet för 1 månads mätningar och 20 energispektrum

ATMOS 12 är en av marknadens mest uppskattade och användarvänliga radonmätare för inomhusmiljö i Europa. ATMOS 12 kan snabbt bestämma radongasens insläppspunkter genom att sniffa. Den kan också kontrollera vad som händer vid t.ex. förändringar av ventilationen. Eftersom instrumentet baseras på en väldigt känslig pulsräknande jonkammare kan mätningarna utföras snabbt och noggrant. ATMOS 12 ger användaren värdefull information inför radonsanering.

Mätvärdet presenteras direkt i en display. Integrationstiden är enkelt valbar mellan 1 minut och 24 timmar. All mätdata sparas och kan överföras till PC. Svensk programvara ingår för att hantera mätdata på PC.

Mätområde: 1 - 100 000 Bq/m³
Känslighet: 10% standardavvikelse vid 800 Bq/m³ radongas och 10 minuters mättid.
MDA (Minsta Detekterbara Aktivitet) varierar med mättid enligt
      5 sek – 1800 Bq/m³
      1 min – 150 Bq/m³
      1 tim – 2 Bq/m³
Upplösning: 0,25 MeV FWHM
Minneskapacitet: 28 dagars tidsförlopp och 20 energispektrum
Display: 4 x 16 bokstävers LCD-typ. Visar Bq/m³ (alt pCi/l) med osäkerheten, integrationstid, mättid, tid, datum
Luftflöde: Genom kammaren är 1 liter/min
Kommunikationsport: RS 232 anlutning för PC eller skrivare
Fuktighetsområde: 0 - 99 % RH. Instrumentet är utrustad med avfuktare
Temperaturområde: 0 - 50° C
Mjukvara: ATMOS 32 PC för Windows XP / 7 / 8 / 10 (32 och 64-bitar)
Dimensioner (B x H x D): 500 x 385 x 220 mm
Vikt: 14 kg
Nätanslutning: 1~230V, 50/60 Hz.
Tillval: Personsökare, användbar vid sniffning av radongasens insläppspunkter.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se