Airthings Plus

Artikelnr.: 225


  • Airthings Plus (f.d. Corentium) ger radonhalten som en funktion av tiden
  • Kan placeras överallt i hus, skolor eller arbetsplatser
  • Perfekt instrument för att kontrollera radonhalten efter t.ex. åtgärd
  • Gratis analys och rapporteringsverktyg CRA
  • Övervakar även temp, tryck, fukt och tilt

Digitalt mätinstrument för att övervaka radon i inomhusluft. Ladda upp mätresultatet till PC för analys och rapportering till slutkund. Instrumentet är batteridrivet och kan placeras överallt för att övervaka radonhalten varierar med tiden i exempelvis hus, skolor och arbetsplatser.

Airthings Plus använder alfaspektrometri för att bestämma radonhalten och låter gasen diffundera in i en kammare. Den mätmetoden är väldigt noggrann i jämförelse med passiva mätmetoder så som film. Detektorn är en kiseldiod som mäter radondöttrarna. Instrumentet kalibreras mot referensinstrument vid ackrediterade laboratorium. Batteritiden räcker för 3 års användning.

Analys och rapporteringsprogramvaran CRA
Mjukvaran CRA finns för nedladdning här. 
Funktionerna är bland annat
- tidsvariationer som funktion av radonhalt
- dygnsmedelvärden 
- givarvärden för temperatur, fukthalt, atmosfärstryck och stöt
- rapportering till slutkund

Mätprincip: Diffusion till mätkammare
Detektionsmetod: Alfaspektrometri
Diffusionskonstant: 25 minuter
Minneskapacitet: 10 år, med 1 h tidsupplösning
Noggrannhet: Korttidsmätning 20% vid 1 veckas mätning @ 100 Bq/m3
                            
Långtidsmätning 10% vid 1 månads mätning @ 100 Bq/m3
Batteri: AAA, 3 års driftstid
Vikt: 130g
Fuktighet: Upp till 95% icke-kondenserande
Dimension: 120 x 69 x 25 mm (LxBxH)
Givare: Tempratur, Fuktighet, Atmosfärstryck och Tilt
Passand väska: Pelicase P1120
Analysprogramvara för PC: CRA. Kompatibel med Windows XP / 7 / 8 / 10 

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se