Produkter » Radon » Radoninstrument, Radonlogger och Radonmätare

Radoninstrument, Radonlogger och Radonmätare

Gammadata utvecklar och säljer radonmätare, radonlogger och radoninstrument för alla tillämpningar. Valet av instrument beror på vilka mätdata som ska utvärderas och syftet med mätningen. Ett snabbt eller noggrant mätförlopp kräver instrument med hög känslighet som ger mycket rådata. Exempel på ett sådant mätförlopp är så kallad sniffning. Andra mätsituationer, till exempel kontrollmätning efter åtgärd, klarar sig med mindre system och relativt långa mätförlopp.

Läs mer om strålsäkerhetsmyndighetens krav på mätmetoder i broschyrerna 'Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder' samt  'Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser'

Gammadata erbjuder även möjlighet att hyra instrument, läs mer i kolumnen till höger.

Läs mer


Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se