Produkter » Radon » Radongivare

Radongivare

Radonova Instrument har utvecklat radongivare för fast installation i exempelvis smarta hem, radonövervakning, radonevakuering, eller montage i luftbehandlingsaggregat, frånluftsfläktar för att nämna några tänkbara tillämpningar. Radongivaren ger ett ärvärde som en analog utsignal 0-10V proportionell mot radonhalten i luften. Anslut givaren till regulator, centralenhet, datalogger, fläktreglering eller varför inte en industriell PLC. Till skillnad mot billigare konsumentinstrument har givaren tillräcklig känslighet för att kunna användas som momentanvärde och har tillräckligt skydd mot EMC för att kunna användas av exempelvis tyristorregleringar.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se