Produkter » Radon » Radon och Radioaktivitetsmätning Vattenprover » Gammaspektrometer - GDM-20

Gammaspektrometer - GDM-20


  • Gammaspektroskopiskt instrument för aktivitetsanalys av vatten eller jordprover
  • Blyskyddet är enkelt att flytta
  • Hög känslighet ger korta mättider och låga kostnader per prov

Spektrometern GDM 20 är ett komplett instrument för att analysera prover med gammaspektrometri. Instrumentet är baserad på en 3"x3" NaI(Tl) detektor som andsluts till PC med USB. Detektorn omges av 100 mm bly för att reducera bakgrundsstrålningen och därigenom förbättra detektionsgränserna. Programvaran WinDAS står för analysen och visar resultatet.  

Ingår gör manual, WinDAS programvara, kalibreringsstrålkällor samt provburkar.

Detektor: NaI(Tl) 3”x3” med PM-rör
Energiupplösning: < 7.5% FWHM @ 662 keV
Blyskydd: 100 mm tjocklek baserad på blypellets
Provbehållare: 1 liter, 500 ml, 200 ml och 60 ml.
Dimensions: Höjd 94 cm, Diameter 42 cm
Vikt: 350 kg (komplett med blyskydd och pellets
Diskriminator: Justerbar med potentiometer
Strömförsörjning: 230 VAC , 50/60  Hz. Utgång ±12 V och 100 mA för att strömförsörja optionen alfa/beta-detektorn
Interface: Anslut till PC med USB

Optioner
- Behållare med aktivit kol för radongas
- Behållare för att analysera radon i vatten
- Alfa/Beta-detektor

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se