Produkter » Radon » Radon och Radioaktivitetsmätning Vattenprover

Radon och Radioaktivitetsmätning Vattenprover

Eu-rådets direktiv 2013/51/EUROATOM som ska implementeras i svensk lagstiftning senast november 2015, innebär att dricksvattnet ska kontrolleras med avseende på radioaktivitet. Kraven ska införlivas i livmedelsverkets föreskrift m dricksvatten (SLVFS 2001:30). Dricksvattnet ska analyseras med avseende på radon, alfastrålning (totalt), betastrålning (totalt) samt tritium. Om parametervärdena för alfastrålning 0,1 Bq/l, betastrålning 1,0 Bq/l eller tritium 100 Bq/l överskrids krävs ytterligare undersökningar av vattenproducenten. För radon gäller att halter >100 Bq/l ska åtgärdas (definieras som tjänligt med anmärkning och halter >1000 Bq/l definieras som otjänligt). Det kan förekommer både naturliga och artificiella (antropogena) alfa och betastrålande ämnen i dricksvatten. Gammadata erbjuder två olika mätmetoder för att kvantifiera radioaktiviteten i vatten, vätskescintillation samt gammaspektrometri.

Direktivet finns att ladda hem här

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se