Produkter » Radon » Radon och Radioaktivitetsmätning Vattenprover

Radon och Radioaktivitetsmätning Vattenprover

Eu-rådets direktiv 2013/51/EUROATOM som ska implementeras i svensk lagstiftning senast november 2015, innebär att dricksvattnet ska kontrolleras med avseende på radioaktivitet. Kraven ska införlivas i livmedelsverkets föreskrift m dricksvatten (SLVFS 2001:30). Dricksvattnet ska analyseras med avseende på radon, alfastrålning (totalt), betastrålning (totalt) samt tritium. Om parametervärdena för alfastrålning 0,1 Bq/l, betastrålning 1,0 Bq/l eller tritium 100 Bq/l överskrids krävs ytterligare undersökningar av vattenproducenten. För radon gäller att halter >100 Bq/l ska åtgärdas (definieras som tjänligt med anmärkning och halter >1000 Bq/l definieras som otjänligt). Det kan förekommer både naturliga och artificiella (antropogena) alfa och betastrålande ämnen i dricksvatten. Gammadata erbjuder två olika mätmetoder för att kvantifiera radioaktiviteten i vatten, vätskescintillation samt gammaspektrometri.

Direktivet finns att ladda hem här

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se