Produkter » Radon » Om Radon » Radonisotoper

Radonisotoper

Radon-219 (Rn-219) kallas även ”actinon” och är den radonisotopen som bildas i sönderfallskedjan från U-235. Eftersom den har en halveringstid på endast 4 sekunder påträffas den inte i inomhusmiljö. Den hinner helt enkelt inte transporteras som ädelgas från marken till inomhusluft innan den sönderfaller till polonium-215.

Radon-220 (Rn-220) kallas även ”toron” och härstammar från sönderfallskedjan med toppisotopen Thorium-232. Sönderfallstiden är 55 sekunder, så om Rn-220 påträffas är det nära insläppspunkter för radonet. Rn-220 är därför intressant och användbar ur mätsynpunkt för att hitta husets ”läcka”.

Radon-222 (Rn-222) är den isotopen som vanligen avses med ”Radon”, härstammar från Uran-238. Halveringstiden är 3,82 dagar vilket ger gasen gott om tid att spridas till inomhusluften och därmed utgöra ett potentiellt hot för inomhusmiljön i stora koncentrationer. Rn-222 sönderfaller till Po-218 vilket är en alfastrålare med energi 6,00 MeV.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se