Produkter » Radon » Om Radon » Radon i vatten

Radon i vatten

Gränsvärden för vatten (vid permanent boende) finns i Livsmedelsverketsdricksvattenföreskrifter. Vatten som innehåller mer än 1 000 Bq/l bedöms vara otjänligt för användning som livsmedel. Förhöjda halter av radon i dricksvatten innebär att radonhalten inomhus kan vara förhöjd. Kommunalt vatten är kontrollerat, men om man har egen brunn bör man kontrollera vattnet för radonhalten.

 

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se