Produkter » Radon » Om Radon » Radon i vatten

Radon i vatten

Gränsvärden för vatten (vid permanent boende) finns i Livsmedelsverketsdricksvattenföreskrifter. Vatten som innehåller mer än 1 000 Bq/l bedöms vara otjänligt för användning som livsmedel. Förhöjda halter av radon i dricksvatten innebär att radonhalten inomhus kan vara förhöjd. Kommunalt vatten är kontrollerat, men om man har egen brunn bör man kontrollera vattnet för radonhalten.

 

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se