Produkter » Radon » Om Radon » Radon i luft

Radon i luft

Gammadata utvecklar och säljer radoninstrument för alla tillämpningar. Valet av instrument beror på vilka mätdata som ska utvärderas och syftet med mätningen. Ett snabbt eller noggrant mätförlopp kräver instrument med hög känslighet som ger mycket rådata. Exempel på ett sådant mätförlopp är så kallad sniffning. Andra mätsituationer, till exempel kontrollmätning efter åtgärd, klarar sig med mindre system och relativt långa mätförlopp.

Läs mer om hur radonet ska mätas i bostäder enlighet med strålsäkerhetsmyndighetens krav i Metodbeskrvning för mätning av radon i bostäder samt för arbetsplatser i Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

Gammadata erbjuder även företag möjlighet att hyra instrument. 

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se