Produkter » Radon » Om Radon » Blå lättbetong (blåbetong)

Blå lättbetong (blåbetong)

Blå lättbetong (blåbetong) tillverkas huvudsakligen av uranrik alunskiffer och har
fått sitt namn efter den matta blå ytan. Den var tidigare ett byggnadsmaterial som användes i såväl väggar som bjälklag. På grund av de förhöjda halterna av uran avger den både gammastrålning och radongas. Numera används inte blåbetong, tillverkningsperioden var mellan åren 1929 och 1975. Eftersom uranet i alunskiffern sönderfaller och bildar radongas kan blåbetong utgöra en hälsorisk.

Gammastrålningens stråldoshastighet varierar mellan olika väggar och kan nå nivåer på 1 uSv/h. En person som bor i blåbetonghus beräknas som mest kunna få en stråldos på 5 mSv per år från gammastrålningen. Om gammastrålning i så låga nivåer ger några hälsoeffekter är osäkert.

SSM anser att det huvudsakliga problemet med blåbetong är radonet.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se