Produkter » Radon » Om Radon

Om Radon

I jordskorpan finns flera olika radioaktiva ämnen som bildades vid jordens skapelse. Av dessa finns det 3 isotoper som ur strålskyddssynpunkt är av särskilt intresse, Torium-232, Uran-235 och Uran-238. Gemensamt är att de har lång halveringstid och i sin sönderfallskedja till stabila ämnen omvandlas till ädelgasen Radon. Eftersom en ädelgas ogärna reagerar med andra ämnen kan den spridas från marken till inomhusluften. Även radon är radioaktiv vilken sönderfaller och bildar så kallade radondöttrar. Dessa är laddade metalljoner som tenderar att reagera och fastna på materia. Även radondöttrarna är radioaktiva och sönderfaller och avger bland annat alfastrålning. Speciellt de obundna radondöttrarna som finns i inandningsluften är skadliga eftersom de tenderar att fastna i andningsvägar och lungor. Alfastrålningen som avges inuti kroppen är skadlig och kan därför ge upphov till irreparabla skador på vävnaden, vilket i sin tur kan leda till cancerceller. SSM uppskattar antalet cancerfall från radongas till cirka 500 per år vilket motsvarar ca 15% av Sveriges lungcancerfall.

Mer information om radon, dess skadeverkningar samt gränsvärden för arbetsplatser och bostäder finns på strålsäkerhetsmyndighetens hemsida www.ssm.se.

Läs mer


Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se