Produkter » Radon » Gammamätare » Kalibrering

Kalibrering

Ett gammainstrument som ska användas för mätning av radon i bostäder ska vara funktionskontrollerad eller ha ett kalibreringsintyg. Kontrollen ska göras innan utrustningen tas i bruk och efter reparationer eller modifieringar som kan påverka instrumentets egenskaper. Gammadata Instrument kan hjälpa er med att utföra funktionskontroller hos vår supportverkstad i Uppsala. Vi kan även erbjuda en färdig mätrigg för funktionskontroller.

Mer information om vad som gäller för kalibrering, finns i Strålsäkerhetsmyndighetens dokument Metodbeskrivning - mätning av radon i bostader.

Beställa kalibrering av instrument

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se