Produkter » Radon » Gammamätare » Kalibrering

Kalibrering

Ett gammainstrument som ska användas för mätning av radon i bostäder ska vara funktionskontrollerad eller ha ett kalibreringsintyg. Kontrollen ska göras innan utrustningen tas i bruk och efter reparationer eller modifieringar som kan påverka instrumentets egenskaper. Gammadata Instrument kan hjälpa er med att utföra funktionskontroller hos vår supportverkstad i Uppsala. Vi kan även erbjuda en färdig mätrigg för funktionskontroller.

Mer information om vad som gäller för kalibrering, finns i Strålsäkerhetsmyndighetens dokument Metodbeskrivning - mätning av radon i bostader.

Beställa kalibrering av instrument

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Grundare & seniorrådgivare
Telefon: +46 (0)18-56 68 01
dag.sedin@gammadata.se
Stefan Martensson
Stefan Mårtensson
Produkt- & Applikationsspecialist
Telefon: +46 (0)18-56 68 03
stefan.martensson@gammadata.se
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 68 11
fredrik.linden@gammadata.se