Produkter » Radon » Gammamätare » Detektorprinciper

Detektorprinciper

Det finns flera tekniker för att detektera gammastrålning.

Gasdetektorn
Detektorn består av en gasfylld kammare som är ansluten till högspänning. När gasen utsätts för radioaktiv strålning joniseras den. Den pålagda högspänningen accelererar de joniserade partiklarna varpå en puls eller elektrisk ström skapas. Ju mer strålning, desto fler pulser eller större ström. Gasdetektorns fördel är dess pris men den har relativt dålig känslighet. Geigermätare (Geiger-Müllerrör), proportionalräknare och jonkammare är alla typen gasdetektor.

Scintillation
En scintillator är ett material som sänder ut ljuspulser när det utsätts för strålning. Dess yta beläggs med ett ljuskänsligt material som avger elektroner när de träffas av ljus. Elektronerna förstärks i ett fotomultiplikatorrör och genererar en puls. Med rätt val av scintillerande kristall och elektronik kommer gammapartiklarna att kunna segmenteras efter sitt energiinnehåll. På så vis ger detektionsprincipen också information om gammastrålningens energifördelning, ett så kallat energispektrum.

Halvledare
Halvledardetektor fungerar principiellt som en gasdetektor. Strålningen joniserar detektorn och de frigjorda partiklarna ansamlas med ett elektriskt fält. En halvledardetektor kan vara allt från en backspänd dopad diod i kisel, till en stor volym av högren germanium. Även halvledardetektorn bevarar strålningens energiinnehåll och kan användas inom spektroskopi.

Spårfilm
En enkel detektionsprincip som bygger på att film svärtas när den utsätts för strålning. Genom ett filter i spårfilmens behållare kan dessa designas för att fungera mot olika strålslag.

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se