Om oss » Ägare

Ägare

I slutet av juni 2010 förvärvade ledningen av Gammadata Instrument AB verksamheten från Gammadata Holding AB och etablerade Gammadata Instrument som självständigt bolag. Vi är verksamma i samma lokaler, i syfte att fortsätta att växa vår verksamhet och ännu bättre stödja och betjäna våra kunder. Idag består ägargruppen av:

Dag Sedin storDag Sedin 
Född 1962

VD och Koncernchef

 

Dag har en Master of Science examen i Scientific Subjects Education och Bachelor of Science-examen från Uppsala Universitet. Han var en av grundarna av Gammadata Mätteknik AB och började jobba med gammaspektrometrar för utbildningsmarknaden 1987. Han utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997. År 2004 startade han ett nytt projekt tillsammans med FOI att tillverka ett automatiserat system för att mäta radioxenon från nukleära explosioner, kallat SAUNA (Swedish Automated Unit of Nobel gas Acquisition). Projektet var mycket lyckat och ett nytt dotterbolag till Gammadata Holding AB grundades i januari 2009, Gammadata SAUNA Systems AB. Dag lämnade sin befattning som VD för Gammadata SAUNA Systems i början av oktober 2010 och är nu i första hand fokuserad på sitt jobb som VD och koncernchef för Gammadata Instrument AB och arbetar på daglig basis med OEM-företag och våra egentillverkade produkter.

per uhlen stor

Per Uhlén 
Född 1948

Styrelseordförande

 

Per har en magisterexamen som civilingenjör samt en magisterexamen i ekonomi och studerade vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har varit en ledande resurs inom fastighetsbranschen och har varit verksam som VD för Diös AB, Diligentia AB och för närvarande är han VD och styrelseordförande i Skrindan AB. Genom att arbeta aktivt som chef och coach inom ett brett spektrum av kommersiella miljöer Per har lärt sig att coacha andra entreprenörer att skapa och odla lönsamma företag.

stokstad paul 3

Paul Stokstad 
Född 1944

VD, Pasco Scientific

 

Paul har en Bachelor of Arts examen från Dartmouth College och en Master of Engineering från Thayer School of Engineering vid Dartmouth. Han designade sin första fysikundervisningsapparat första året på Dartmouth och grundade PASCO Scientific ett år senare. Han har fortsatt att styra Pasco, som VD, de senaste 46 åren. Hans främsta intressen är fortfarande produktutveckling och marknadsföring.

Ulf Aberg stor


Ulf Åberg
 
Född 1960

Affärsenhetschef

 

Ulf har en doktorsexamen i kemisk fysik vid Umeå universitet inom Ultrafast Laser Spectroscop och har varit anställd på Gammadata Instrument sedan 1996 då han lämnade en forskartjänst vid Lunds universitet. Under åren har han fokuserat på försäljning och support av olika forskningsinriktade analysinstrument, främst inom Raman och fluorescens. Idag styr han även en av affärsenheterna inom företaget.

Stefan Isaksson stor

Stefan Isaksson
 
Född 1963

Affärsenhetschef

 

Stefan har arbetat på Gammadata Instrument sedan 1992 och är utbildad i kärnteknik. Efter studier för en examen i kärnfysik och tillämpad datorfysik vid Uppsala universitet, avslutade Stefan en Academia Licentiatexamen i kärnfysik vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Stefan anställdes som utvecklingsingenjör och arbetade med produktutveckling. Idag leder Stefan Nukleära systems affärsenhet och ansvarar för försäljning och teknisk-/ applikationssupport för produkter från ORTEC, Caen och Saint-Gobain Crystals.

Kontakt